Historie van de ‘Jaarmarkt Slochteren’

Al voor het jaar 1500 werden er voorjaars- en najaarsmarkten gehouden in Slochteren. In 1947 werd de voorjaarsmarkt afgeschaft, vrij vlot daarna, in 1950, verdween ook de najaarsmarkt. In 1982 richtten een drietal ondernemers uit het dorp Slochteren de Stichting Slochter Jaarmarkt op. Sindsdien vindt ieder jaar op de 1e woensdag van de maand, de Jaarmarkt in Slochteren plaats. Op 2 oktober 2019 zal voor de 38e keer de Slochter Jaarmarkt worden georganiseerd. De markt wordt gehouden van 9.00 uur tot 18.00 uur.

De Jaarmarkt in Slochteren is vele jaren een combinatie geweest van een vee- en warenmarkt. Het betrof met name kleinvee maar halverwege de jaren negentig zijn er ook op kleine schaal paarden en pony’s verhandeld. Een aantal jaren geleden is de veemarkt afgeschaft; één van de redenen was de terugloop van het aanbod. Daarnaast is de regelgeving de afgelopen jaren behoorlijk aangescherpt. De Slochter Jaarmarkt is altijd zeer in trek bij de ondernemers en ook dit jaar zijn er weer veel inschrijvingen voor de markt.

Zoals gebruikelijk zal de Slochter Jaarmarkt worden gehouden op de Hoofdweg tussen het Torenplein en de Zuiderweg. De bezoekers kunnen dichtbij de markt parkeren en zullen middels verwijzingsborden naar de parkeerplaats bij de Duurswoldhal worden geleid. Dit is slechts 100 meter van de markt. Het bestuur van de Stichting Slochter Jaarmarkt hoopt hiermee een goede service te bieden aan de bezoekers.