APRIL 2022

Dit jaar weer een Jaarmarkt in Slochteren

Het bestuur van de Stichting Slochter Jaarmarkt is begonnen met de voorbereiding van een nieuwe editie van de Slochter Jaarmarkt.
Het is uiteraard nog onder voorbehoud, want we leven nog steeds met Corona. Maar gelet op de ontwikkelingen rondom andere evenementen is er besloten om in ieder geval te starten met de voorbereidingen alsof er geen Corona (en Corona maatregelen) is.

Het is daarom dan ook vanaf heden weer mogelijk om je in te schrijven voor de Jaarmarkt en voor de Rommelmarkt (zie aanmeldpagina’s onder het kopje AANMELDEN).

We hopen dat we opnieuw weer op veel aanmeldingen mogen rekenen en we hopen jullie dan ook weer te zien op woensdag 5 oktober 2022!

PERSBERICHT:

MEI 2021

Opnieuw geen Jaarmarkt Slochteren en Superbraderie Siddeburen

De Siddebuurster Superbraderie en de Slochter Jaarmarkt zullen ook dit jaar vanwege de coronacrisis geen doorgang vinden. Omdat het op dit moment nog steeds onzeker is of grote evenementen in het najaar mogen plaatsvinden en de tijd voor de organisatoren begint te dringen omtrent de voorbereidingen, het aanvragen van vergunningen en de te maken kosten, is men tot dit besluit gekomen. Beide activiteiten trekken jaarlijks vele duizenden bezoekers en de organisatoren willen daarom voor belangstellenden nu duidelijkheid bieden om te voorkomen dat ze de komende maanden voor niets allerlei voorbereidingen treffen.
De organisatoren hopen op begrip en zullen de activiteiten in 2022 wederom opstarten.

PERSBERICHT:

juni 2020

Jaarmarkt Slochteren en Superbraderie Siddeburen sneuvelen door corona

De Siddebuurster Superbraderie op 1 oktober en de Slochter Jaarmarkt op 7 oktober zullen vanwege de coronacrisis geen doorgang vinden. Omdat er geen duidelijkheid is over de vraag of grote evenementen na 1 september mogen plaatsvinden. Het kabinet en het RIVM zeggen steeds dat deze evenementen pas weer kunnen plaatsvinden als er een vaccin is tegen het Coronavirus. Op zijn vroegst zal dat pas in de loop van 2021 zijn, zo is de verwachting. Volgens de organisatoren is het ondoenlijk om een markt of braderie te organiseren en daarbij ook de richtlijn van 1,5 meter in acht te nemen. Beide activiteiten trekken jaarlijks vele duizenden bezoekers en de organisatoren willen daarom voor alle belanghebbenden nu duidelijkheid bieden om te voorkomen dat ze de komende maanden voor niets allerlei voorbereidingen treffen.

De organisatoren hopen op begrip en zullen de activiteiten in 2021 wederom opstarten.

Nieuwe wijzigingen Slochterjaarmarkt

mei 2018

Hierbij willen wij u namens het bestuur van de Stichting Slochterjaarmarkt op de hoogte stellen van een aantal veranderingen omtrent de jaarlijkse markt.

Dit jaar vindt de markt plaats op woensdag 3 oktober 2018. De opbouw van de markt vindt plaats tussen 07.00 en 09.00 uur (was tussen 06.00 en 08.00 uur). Een eventueel gehuurde marktkraam staat dan ook voor u klaar. De markt begint om 09.00 uur en eindigt om 17.00 uurEerder dan 17.00 uur mag het marktterrein NIET worden verlaten. Houdt u zich hier ook aan, dit ivm de veiligheid van de nog aanwezige bezoekers van de markt.Door de steeds strengere veiligheidseisen zijn wij genoodzaakt de indeling van de markt steeds weer te reorganiseren en is het mogelijk dat u op een andere plaats komt te staan dan voorgaande jaren. Ook met speciale wensen m.b.t. (parkeren van) auto’s en stroom kunnen wij geen rekening houden. Dit moet u zelf ter plekke regelen met de bewoners. Indien u gebruik maakt van gasflessen/slangen dienen deze een geldig goedkeuringswaarmerk te dragen en dient u een brandblusser met een geldig keurmerk in uw kraam te hebben. Overschrijding van de voorste markering heeft onherroepelijke verwijdering van het marktterrein tot gevolg. Er wordt gecontroleerd en gehandhaafd door de brandweer. Geef bij opgave voor de markt, naast de breedte van de kraam, ook duidelijk aan wat de diepte is van uw marktkraam. Hier moeten wij namelijk rekening mee houden bij de indeling van de markt. 

Het verschuldigde marktgeld dient uiterlijk 5 dagen voorafgaande aan de markt per bankoverschrijving aan ons te zijn voldaan. 

Dit geldt voor zowel de standhouders die alleen meters huren (en een eigen kraam hebben) als de standhouders die een marktkraam huren. Wanneer we de betaling niet vooraf hebben ontvangen, wordt er geen plaats voor u gereserveerd en is er ook geen huurkraam aanwezig. Het verschuldigde marktgeld kan worden overgemaakt naar NL29RABO0359401023 t.n.v. Stichting Slochter Jaarmarkt te Slochteren. 

Wij accepteren dus geen contante betalingen meer.

 Na aanmelding voor de markt ontvangt u dus een voorlopige bevestiging, die pas definitief is wanneer wij de betaling van het marktgeld hebben ontvangen.

Verhindering door onvoorziene omstandigheden dient u z.s.m. door te geven op tel. nr. 06-46178220 (ook op de marktdag).

De marktcommissie van de Slochterjaarmarkt


Nieuwe regels i.v.m. veiligheid

juni 2014

Door veranderende wet- en regelgeving inzake veiligheid, is de Stichting Slochterjaarmarkt genoodzaakt passende maatregelen te maken aan de indeling van de markt.

Hierover is een brief naar alle bekende deelnemers verstuurd. Mocht u deze brief niet hebben ontvangen, hieronder staat de inhoud van deze brief: 

U ontvangt deze brief in verband met uw deelname aan de Slochter Jaarmarkt in 2013 of eerdere Jaren.Wij worden al jaren geconfronteerd met steeds strengere regels bij de vergunningverstrekking voor de Slochter Jaarmarkt. Door goed overleg met de coördinator van de hulpdiensten werd hier tot 2013 soepel mee omgegaan. Er is ons echter medegedeeld dat in 2014 de regels strenger gehandhaafd zullen worden en dat eventuele overtredingen verplaatsingen op of verwijdering van de markt tot gevolg zullen hebben. De afstand tussen twee tegenover elkaar staande kramen,die 3,50 m. moet zijn, en het parkeren van auto’s op de markt stellen ons voor de meeste problemen.Wij zien ons dan ook genoodzaakt om de indeling van de markt drastisch te reorganiseren en misschien de kramen wel aan één zijde van de weg te plaatsen zonder auto’s tussen of tegen over de kramen. Helaas kunnen wij dan ook niet vermijden dat er een aantal deelnemers niet op hun“oude stek” komt te staan. Wij kunnen bij de nieuwe indeling geen rekening houden met persoonlijke wensen en vragen hiervoor uw begrip.Tot slot melden wij nog dat het GSM nummer met betrekking tot vragen over de markt gewijzigd is. De marktmeester is nu bereikbaar onder het nummer 06-46178220. Aanmelden kan vanaf heden  ook weer via slochterjaarmarkt@gmail.com (denk aan kopie KvK inschrijving),

telefonisch worden geen aanmeldingen aangenomen. Ook raden wij u aan eens een kijkje op onze website,

www. Jaarmarktslochteren.nl, te nemen.Met vriendelijke groet,De marktcommissie